Đề thi HK2 Toán 8_ Đề 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi HK2 Toán 8_ Đề 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN – LỚP 8
I.TRẮC NGHIỆM ( 2điểm) Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .
Câu 1: Phương trình | x – 3 | = 9 có tập nghiệm là:

Câu 2: Bất phương trình nào dưới đây là BPT bậc nhất một ẩn :
A. – 1 > 0 B. +2 0 D. 0x + 1 > 0
Câu 3: Cặp phương trình nào cho dưới đây là tương đương ?
A. 3x = 2 + x và 6x – 6 = 0 B. 4x – 5 = x và 2x + 1 = 2x + 3
C. 4x = 1 + 3x và 3x = 13 + 2x D. 7x = 1 – 2x và 5x – 3 = 4 – 4x
Câu 4: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình
A. x > 0 B. x > -5
C. x – 5 D. x -5

Câu 5: Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số đồng dạng k1 và tam giác DEF đồng dạng với tam giác MNP theo tỉ số đồng dạng k2 thì tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP theo tỉ số đồng dạng là:
A. k1.k2 B. k1 + k2 C. k1 – k2 D.
Câu 6: Cho theo tỉ số k, AM và DN là hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác. Thế thì ta có :
a) b) c) d) Một tỉ số khác
Câu 7: Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng?
A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình bình hành
Câu 8: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và diện tích xung quanh lần lượt là 7cm; 4cm và 110cm2 . Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:
A. 4cm B. 10cm C. 2,5cm D. 5cm
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 9: (1,5đ): Giải các phương trình sau:
a) 2×3 + 3×2 – 32x = 48 b)
Câu 10:(1,5đ): a) Giải phương trình:
b) Cho 0 < x < 1, Tìm GTNN của biểu thức: Q = .
Câu 11: (1,5đ): Một tàu chở hàng từ ga Vinh về ga Hà nội. Sau 1,5 giờ một tàu chở khách xuất phát từ Hà Nội đi Vinh với vận tốc lớn hơn vận tốc tàu chở hàng là 24km/h.Khi tàu khách đi được 4h thì nó còn cách tàu hàng là 25km.Tính vận tốc mỗi tàu, biết rằng hai ga cách nhau 319km.
Bài 12(3,5đ): Cho góc nhọn xAy. Trên cạnh Ax lấy 2 điểm B, C sao cho AB = 4cm, AC = 6cm. Trên cạnh Ay, lấy 2 điểm D, E sao cho AD = 2cm, AE = 12cm. Tia phân giác của góc xAy cắt BD tại I và cắt CE tại K.
a) So sánh và b) So sánh và c) C/m AI.KE = AK.IB
d) Cho EC = 10cm. Tính BD, BI. e) C/m KE.KC = 9.IB.ID

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.