Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi HK2 Toán 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhằm kiểm tra một cách khách quan, chính xác và công bằng năng lực học tập môn Toán của học sinh lớp 7 trong giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội được biên soạn theo dạng đề kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận, đề gồm 1 trang, phần trắc nghiệm gồm 4 câu, chiếm 2 điểm, phần tự luận gồm 4 câu, chiếm 8 điểm, học sinh làm bài thi học kỳ 2 Toán 7 trong khoảng thời gian 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác?
A. 2cm; 5cm; 6cm. B. 5cm; 8cm; 4cm.
C. 12cm; 9cm; 3cm. D. 2cm; 3cm; 4,5cm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Cho tam giác ABC có AB = 7cm, AC = 1cm. Số đo cạnh BC là một số nguyên thì tam giác ABC là?
A. Tam giác tù. C. Tam giác vuông cân.
B. Tam giác vuông. D. Tam giác cân.
+ Cho các đa thức:
P(x) = 4x^2 + x^3 – 2x + 3 – x – x^3 + 3x – 2x^2.
Q(x) = 3x^2 – 3x + 2 – x^3 + 2x – x^2.
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
b) Tìm đa thức R(x) sao cho P(x) – Q(x) – R(x) = 0.
c) Chứng tỏ x = 2 là nghiệm của Q(x) nhưng không phải là nghiệm của P(x).

Hỏi và đáp

  Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

  Tắt (X)

  Quảng cáo Adsense

  Những bài tập mà kho đề thi Đề thi HK2 Toán 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

  Nhằm kiểm tra một cách khách quan, chính xác và công bằng năng lực học tập môn Toán của học sinh lớp 7 trong giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 năm học 2018 – 2019.

  Đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội được biên soạn theo dạng đề kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận, đề gồm 1 trang, phần trắc nghiệm gồm 4 câu, chiếm 2 điểm, phần tự luận gồm 4 câu, chiếm 8 điểm, học sinh làm bài thi học kỳ 2 Toán 7 trong khoảng thời gian 90 phút.

  Trích dẫn đề thi HK2 Toán 7 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
  + Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác?
  A. 2cm; 5cm; 6cm. B. 5cm; 8cm; 4cm.
  C. 12cm; 9cm; 3cm. D. 2cm; 3cm; 4,5cm.
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  + Cho tam giác ABC có AB = 7cm, AC = 1cm. Số đo cạnh BC là một số nguyên thì tam giác ABC là?
  A. Tam giác tù. C. Tam giác vuông cân.
  B. Tam giác vuông. D. Tam giác cân.
  + Cho các đa thức:
  P(x) = 4x^2 + x^3 – 2x + 3 – x – x^3 + 3x – 2x^2.
  Q(x) = 3x^2 – 3x + 2 – x^3 + 2x – x^2.
  a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
  b) Tìm đa thức R(x) sao cho P(x) – Q(x) – R(x) = 0.
  c) Chứng tỏ x = 2 là nghiệm của Q(x) nhưng không phải là nghiệm của P(x).