Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường THPT Nam Sài Gòn – TP. HCM

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi HK2 Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường THPT Nam Sài Gòn – TP. HCM, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường THPT Nam Sài Gòn – TP. HCM gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận, đề thi có đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luận.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Diện tích tam giác được cắt ra bởi các trục tọa độ và tiếp tuyến của đồ thị y = lnx tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox là?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng đi qua G(1; 2; –1) và cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt phẳng (P).
+ Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;0;0), B(-2;0;3), M(0;0;1) và N(0;3;1). Mặt phẳng (P) đi qua các điểm M, N sao cho khoảng cách từ điểm B đến (P) gấp hai lần khoảng cách từ điểm A đến (P). Có bao nhiêu mặt phẳng (P) thỏa mãn đề bài?
A. Có hai mặt phẳng (P)
B. Không có mặt phẳng (P) nào
C. Có vô số mặt phẳng (P)
D. Chỉ có một mặt phẳng (P)

Hỏi và đáp