Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Thới Lai – Cần Thơ

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi HK2 Toán 10 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Thới Lai – Cần Thơ, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Thới Lai – Cần Thơ gồm 20  câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A(3;7), B(1;1) và C(5;1). Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng BC. Viết phương trình đường trung tuyến AM .
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho M(1;1), N(1; 3). Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm M, N và có tâm nằm trên đường thẳng d : 2x – y + 1 = 0.
+ Với mọi a, b. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. sin (a + b) = sinacosb + sinbcosa
B. cos (a + b) = cosasinb – sinacosb
C. cos (a + b) = cosacosb + sinasinb
D. sin (a + b) = sinasinb + cosacosb

Hỏi và đáp