de thi hk2 lop 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về de thi hk2 lop 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ thi hk2

Bài 1: Giải phương trình a. 3 – 3x(25 – 2x) = 6×2 + x – 30 b. 0
c. d. = 2x – 1
Bài 2: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a. 8x + 3(x + 1) >5x – (2x – 6) b.
Bài 3: Một xe ôtô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 55km/giờ, rồi quay trở về A với vận tốc 45km/giờ. Thời gian lúc đi ít hơn thời gian lúc về là 48phút. Tính quãng đường AB.
Bài 4: Cho hình bình hành ABCD có góc A lớn hơn 900.Từ A vẽ AH(CD (H(CD),vẽ AK(BC(K(BC).AK cắt CD tại I.
a) Chứng tỏ:(IHA đồng dạng (AKB
b) Chứng tỏ : (AKB đồng dạng (AHD
c) Chứng tỏ: AD2 = DH.DI.
d) Chứng tỏ : (ADC đồng dạng (HAK.

Hỏi và đáp