de thi HK2 8 ( so 2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về de thi HK2 8 ( so 2), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………………………………… ĐỀ THI HK II – 2007-2008
Lớp 8 ĐỀ SỐ 2

I/ TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Giá trị x = 3 là nghiệm của phương trình nào?
A. -5x = 15 B. 5x = 15 C. x(x +3) = 0 D. x(x-3) = 0
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình : là:
A. x hoặc x -2 B. x và x -2
C. x hoặc x 2 D. x và x 2
Câu 3: Cho phương trình có tập nghiệm là:
A. -12 B. 6 C. -6;12 D. 6; -12

Câu 4: Cho hình vẽ , biết MN//BC. Kết luận nào sai? A
A. B.
C. D. M N
B C
Câu 5: Phép biến đổi nào sau đây là đúng?
A. – 1,5x > 3 x > 2 B. – 1,5x > 3 x > – 2
C. – 1,5x > 3 x 3 x < – 2
Câu 6: Điền cụm từ thích hợp vào chổ trống:
a/ Mỗi mặt bên của hình lăng trụ đứng là hình ……………………………………………………………
b/ Hình lập phương có …………………… mặt. Mỗi mặt là hình …………………………………………
c/ Trong hình lăng trụ đứng các cạnh bên đều …………………… với 2 đáy, và 2 đáy là 2 mặt phẳng …………………………… với nhau
Câu 7: Cho hình vẽ , biết MQ là tia phân giác của M
MNP thì tỉ số
A. B. x y
C. D. N 2 Q 2,5 P
Câu 8: Điền cụm từ thích hợp vào chổ trống để được phát biểu đúng : Khi nhân 2 vế của bất phương trình với cùng một số 0 ta phải:
a/ …………………………………………………………… chiều bất phương trình nếu số đó > 0
b/ …………………………………………………………… chiều bất phương trình nếu số đó < 0
Câu 9: Cho a,b,c là các số thực khác 0. Phép biến đổi nào sau là đúng?
A. a > b a.c > b.c B. a > b a.c < b.c
C. a > b a – c > b – c D. a > b a – c < b – c
Câu 10: Một hình hộp chữ nhật có các kích thước a= 5cm ; b= 8cm và chiều cao h. Thể tích của hình hộp chữ nhật là V = 280 cm3, chiều cao h là:
A. 5 cm B. 6 cm C. 7 cm D. 8 cm
Câu 11: cho hình vẽ. Các cặp đồng dạng là:
A. ABC ~ HBA B. ABC ~ HAC
C. HBA ~ HAC C. tất cả đều đúng

Câu 12: Sử dụng hình câu 11. Cho AC = 10,8 cm; AB = 5,5 cm. Độ dài của AH la ø( làm tròn 1 chữ số thập phân )
A. 4,9 cm B. 4,8 cm C. 4,7 cm D. 4,6 cm
II/ TỰ LUẬN:
Câu 1: Giải phương trình :a/
b/ ( 2x + 1 )(3x + 2 ) = ( 5x – 8 )(2x + 1 )
a/…………………………………………………………………………………………… b/ …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Cho ABC và đường trung tuyến BM. Trên BM lấy điểm D sao cho Tia AD cắt BC tại K, cắt tia Bx tại E. ( Bx // AC )
a/ Tìm tỉ số
b/ Chứng minh
C/ Tìm tỉ số diện tích của ABK và ABC
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.