Đề thi HK1 Toán Lớp 8. – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi HK1 Toán Lớp 8., bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS …………………
……………………………………….
………………………………………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: ………………………..
MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Phòng: …………
SBD: …………..

GT1: …………..
GT2: ………….

Mã phách: ……..

ĐIỂM
CHỮ KÝ
Mã phách ghi lại

Bằng số
Bằng chữ
Giám khảo 1
Giám khảo 2

Đề :
Tìm x biết x2 + 16 = 8x
Tính : 15x2y2z : (3xyz)
Phân tích đa thức thành nhân tử: : 2x – 1 – x2
Điền vào chổ trống :
a) (2x + y) .( …………………………………………………..) = 8×3 + y6
b) (27×3 + 27×2 + 9x + 1) (3x+1)2 = (………………………………………………………………………….)
5. Tính :
6. Tìm M biết :
7. Cho tam giác ABC vuông tại A ; AC = 3cm ; BC = 5cm . tính diện tích tam giác ABC .
8. Cho hình thoi ABCD ; Biết đường chéo hình thoi bằng 4 cm và 6 cm . Tính diện tích hình thoi .
9.Tính :
10.Cho biểu thức : A
Tìm điều kiện xác định của biểu thức A .
Chứng minh rằng với mọi giá trị của x thì A nguyên .
11.Cho tứ giác ABCD . Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau . Gọi M, N, P ,Q lần lượt là trung điểm các các cạnh AB; BC; CD; DA .
a)Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
b)Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều kiện gì ?
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.