DE THI HK1 Toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE THI HK1 Toan 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 9 HKI – NH 2014-2015
Bài 1:
1)
=
=
= (0.75đ)
2)
(0.75đ)

3)
(0.75đ)
Bài 2:
1)
(
(
(
(
(
(
Vậy tập hợp nghiệm của phương
trình trên là: S = (0.75đ)
2)
(
(
(
(
Vậy tập hợp nghiệm của phương
trình trên là: S = (0.75đ)

Bài 3:
a) (d) :
x 0 2
-5 -1
Đường thẳng (d): đi qua hai điểm (0; -5) và (2; -1) (0.5đ)
Vẽ đúng (d) (0.5đ)
b) (d) :
(d’) :
Vì (d’) // (d) ( a = 2 ; b ( -5 (0.5đ)
Ta có : (d’) :
Điểm nằm trên trục hoành có hoành độ bằng 5 có tọa độ là A(5;0)
Do: (d’) đi qua A(5;0)
Nên

b = -10 (0.5đ)
Vậy: a = 2 ; b = -10

Bài 4:
Xét (ABC vuông tại A, AH đường cao
Ta có: (Hệ thức lượng)

( AH = 12(cm) (0.25đ)
Ta có: (H thuộc cạnh BC)
(cm)
Ta có:(Hệ thức lượng)
( AC = 20(cm) (0.25đ)
Ta có: (0.25đ)

Bài 5:

1) (ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính BC
( (ABC vuông tại A (0.5đ)
Xét (O), có BC ( AD tại H
( H là trung điểm cạnh AD (Đ/L Đường kính – Dây cung)
( (0.5đ)
2) Chứng minh MN là đường trung bình của (OSC
( MN // SC (0.5đ)
Mà MN ( OC tại H (gt)
( SC ( OC
Mà C thuộc (O)
( SC là tiếp tuyến của đường tròn (O) (0.5đ)
3) Ta có (AHF nội tiếp đường tròn đường kính AH
( (AHF vuông tại F
( AF ( AK tại F
Áp dụng hệ thức lượng chứng minh BH.HC = AH2 (1)
Áp dụng hệ thức lượng chứng minh AF.AK = AH2 (2)
Từ (1) và (2) suy ra (1đ)

4) Gọi T là trung điểm AH
Chứng minh KT là đường trung bình của (AHC
( KT // AC
Mà AB ( AC ((ABC vuông tại A)
( KT ( AB
Chứng minh T là trực tâm của (ABK
BT là đường cao của (ABK
BT ( AK
Chứng minh BT là đường trung bình của (AEH
BT // EH
Mà BT ( AK (cmt)
( EH ( AK
Mà HF ( AK (cmt)

Vậy Ba điểm E, H, F thẳng hàng (0.5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.