ĐỀ THI HK1 TOÁN 9 QUẬN 1 TPHCM NĂM 2014-2015 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ THI HK1 TOÁN 9 QUẬN 1 TPHCM NĂM 2014-2015, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN I
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN TOÁN– Khối 9
Ngày kiểm tra: 16/12/2014
Thời gian 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,5 điểm) Tính:
a) b) c)

Bài 2: (1 điểm) Giải các phương trình:

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số có đồ thị là và hàm số có đồ thị là .
a) Vẽ và trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Xác định các hệ số a , b biết đường thẳng song song với và đi qua điểm M(2; 3)

Bài 4: (1,5 điểm)
a) Rút gọn biểu thức . (với x 0; x 1)
b) Cho hai số a,b thoả mãn: a3 + b3=.
Tính giá trị của biểu thức: M = a5 + b5

Bài 5: (3,5 điểm) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R). Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Vẽ đường kính CD của đường tròn (O) .
a) Chứng minh rằng: OA BC và OA // BD.
b) Gọi E là giao điểm của AD và đường tròn (O) (E khác D), H là giao điểm của OA và BC.
Chứng minh rằng: AE. AD = AH. AO.
c) Chứng minh rằng: .
d) Gọi r là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
Tính độ dài đoạn thẳng BD theo R, r.

– HẾT –

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM TOÁN 9

Bài 1:
Lược giải
Điểm

(2,5đ)
a) (1đ)
= =
(0,75đ + 0,25đ)

b) (1đ)
== = 5
(0,5đ x 2)

c) (0,5đ)

=
Cách khác: ===.

(0,25đ x 2)

Bài 2:
(1đ)
a)(0,5đ)
= 7
x – 5 = 7 hoặc x – 5 = –7 x = 12 hoặc x =
(0,25đ)

(0,25đ)

b) (0,5đ)
(ĐK: x)
= 3 x + 2 = 9 x = 7
(0,25đ)

(0,25đ)

Bài 3:
(1,5đ)
a) (1đ)

b)(0,5đ )

Bảng giá trị:
x
0 1

x
0 2

1 –1

0 1

Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng Oxy.

//: và b0
(thỏa mãn)

(0,25đ x 2)

(0,25đ x 2)

(0,25đ x 2)

Bài 4:
(1đ)

b)(0,5 đ)
Với , ta có:
===

Ta có: =
a3 + b3 = 0 a3 = b3 a = b a5 = (b)5 a5 + b5 = 0.
Vậy M = 0
(0,25đ )

(0,75đ)

(0,25đ )
(0,25đ )

Bài 5:
(3,5đ)
a) (1đ)

b) (1đ)

c) (1đ)

d) (0,5đ)
Ta có: OB = OC = R; AB = AC (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) OA là đường trung trực của BC OABC (1)
BCD nội tiếp đường tròn (O) có CD là đường kínhBCD vuông tại BBDBC (2)
Từ (1), (2) cho: OA // BD.

ECD nội tiếp đường tròn (O) có CD là đường kínhECD vuông tại EEDCE
Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác vuông có: AE. AD = AH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.