Đề thi HK1 Toán 8 năm học 2017 – 2018 phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng – Hải Dương

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi HK1 Toán 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi HK1 Toán 8 năm học 2017 – 2018 phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng – Hải Dương, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi HK1 Toán 8 năm học 2017 – 2018 phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng – Hải Dương gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 8:
+ Cho tam giác ABC, M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Gọi D là điểm đối xứng với điểm M qua điểm N.
a. Tứ giác AMCD là hình gì? Vì sao? Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCD là hình chữ nhật
b. Chứng minh tứ giác BCDM là hình bình hành.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Tìm số nguyên a sao cho x^3 + 3x^2 – 8x + a – 2038 chia hết cho x + 2.
+ Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức: (2x + y)(y – 2x) + 4x^2 tại x = –2018 và y = 10.

Hỏi và đáp