Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi HK1 Toán 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc gồm 4 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết và thang điểm.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho đoạn thẳng AB có độ dài 7cm. Cho hai điểm M và N cùng nằm giữa hai điểm A và B. Biết độ dài các đoạn thẳng AM = 3cm và BN = 2cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AN.
b) Chứng tỏ điểm M nằm giữa hai điểm A và N.
c) Chứng tỏ điểm N là trung điểm của đoạn thẳng BM.
Trên tia AB ta có AM < AN < AB (vì 3cm < 5cm < 7cm) nên điểm N nằm giữa hai điểm M và B. Vì M nằm giữa hai điểm A và N nên ta có:
AM + MN = AN
3 + MN = 5
MN = 2 (cm)
Ta có N nằm giữa hai điểm M và B, MN = NB =2cm
Do đó N là trung điểm của đoạn thẳng MB
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Tìm các số nguyên a, b thỏa mãn: |a| + |b+1| < 2
Với a, b thuộc Z, ta có: |a| ≥ 0; |b + 1| ≥ 0
Kết hợp với bài cho |a| + |b + 1| < 2 suy ra 0 ≤ |a| + |b + 1| < 2
Từ đó, ta có: |a| + |b + 1| = 0 hoặc |a| + |b + 1| = 1
Nếu |a| + |b + 1| = 0 thì |a| = 0 và |b + 1| = 0 hay a = 0 và b = -1
Nếu |a| + |b + 1| =1. Khi đó: 0 ≤ |a| ≤ 1 suy ra |a| = 0 hoặc |a| = 1
Với |a| = 0 hay a = 0 thì |b + 1| = 1 hay b = 0 hoặc b = -2
Với |a| = 1 hay a = 1 hoặc a = -1 thì |b + 1| = 0 hay b = -1
Vậy các số nguyên a, b cần tìm là a = 0 và b = -1
a = 0 và b = -2
a =1 và b = -1
a = -1 và b = -1
a = 0 và b = 0

Bạn đọc có thể xem thêm một số đề thi HK1 Toán 6 sau:

+ Đề thi học kỳ 1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT thành phố Hải Phòng
+ Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 trường THCS Vân Hội – Yên Bái

Hỏi và đáp