Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi HK1 Toán 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi HK1 Toán 6 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT thành phố Ninh Bình gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề), đề thi nhằm khảo sát chất lượng Toán 6 của học sinh tại thành phố Ninh Bình, đề có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 6:
Trên tia Ox vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 9 cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN?
b) Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng MA?
c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng OA hay không? Vì sao?
a) Trên tia Ox có OM = 3cm; ON = 9 cm. Nên OM < ON (Vì OM=3 cm <ON= 9 cm)
Suy ra điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
⇒ OM + MN = ON. Mà OM = 3cm ; ON = 9 cm
⇒ 3 + MN = 9
⇒ MN = 6 (cm)
Vậy MN = 6cm
b) Vì A là trung điểm của đoạn thẳng MN nên:
MA = AN = MN/2 = 6/2 = 3cm
Vậy MA = 3cm
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
c)Trên tia NO có NO = 9cm; NA = 3 cm nên NA < NO (Vì 3 cm < 9 cm)
Suy ra điểm A nằm giữa hai điểm O và N.
⇒ OA + NA = ON. Mà NA = 3cm; ON = 9 cm
⇒ OA + 3 = 9
⇒ OA = 6 (cm)
Trên tia Ox có OM = 3cm; OA = 6 cm. Nên OM < OA (Vì 3 cm < 6 cm)
Suy ra điểm M nằm giữa hai điểm O và A (1)
Lại có OM = MA (= 3cm) (2)
Từ (1) và (2) suy ra điểm M là trung điểm của đoạn thẳng OA.

Hỏi và đáp