Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bạc Liêu

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi HK1 Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bạc Liêu, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bạc Liêu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
A. Với 0 < a < 1, hàm số y = loga x là một hàm nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
B. Với a > 1, hàm số y = loga x là một hàm đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)
C. Với a > 1, hàm số y = a^x là một hàm đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)
D. Với 0 < a < 1, hàm số y = a^x là một hàm nghịch biến trên khoảng (-∞; +∞)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho mặt cầu (S) có tâm O, bán kính r. Mặt phẳng (α) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có bán kính R. Kết luận nào sau đây sai?
A. R = √(r^2 + d^2.(O; (α))
B. d(O; (α)) < r
C. Diện tích của mặt cầu là S = 4πr^2
D. Đường tròn lớn của mặt cầu có bán kính bằng bán kính mặt cầu
+ Cho hàm số y = (x + 1)(x^2 – 2) có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. (C) không cắt trục hoành
B. (C) cắt trục hoành tại một điểm
C. (C) cắt trục hoành tại ba điểm
D. (C) cắt trục hoành tại hai điểm

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp