Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Chân Mộng – Phú Thọ

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi HK1 Toán 11 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Chân Mộng – Phú Thọ, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Chân Mộng – Phú Thọ gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 4 câu hỏi tự luận.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt cho trước
B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua 2 đường thẳng cắt nhau
C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua 2 đường thẳng song song
D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua 1 đường thẳng và 1 điểm không nằm trên đường thẳng đó
2. Cho tứ diện ABCD. M là một điểm nằm trong tam giác ACD. Giao điểm của đường thẳng AM và mp(BCD) là:
A. điểm I, với I là giao điểm của đường thẳng AM và đường thẳng BD
B. điểm I, với I là giao điểm của đường thẳng AM và đường thẳng BC
C. điểm I, với I là giao điểm của đường thẳng AM và đường thẳng CD
D. đường thẳng AM không cắt mp(BCD)?
3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang AB//CD; AB>CD. AC và BD cắt nhau tại O. Mặt phẳng (P) đi qua O và song song với BC và SD. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi bị cắt bởi mp(P). Thiết diện là hình gì?

Hỏi và đáp