ĐỀ THI HK1 QUANG NAM(05-11) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ THI HK1 QUANG NAM(05-11), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………… KIỄM TRA HỌC KÌ I
Lớp……………………………. MÔN: TOÁN 9-(2005-2006)

II/ Phần tự luận:
Câu I/ (2,0 điểm)
a/ Rút gọn biểu thức sau:
b/ Chứng minh:
Câu II/ (3,0 điểm)
a/ Vẽ đồ thị hàm số y = x + 2 và y = -2.x +2 trên cùng một mặt phẳng toạ độ.
b/ Hai đường thẳng y = x + 2 và y = -2.x +2 cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ các điểm A,B,C.
c/ Tính chu vi, diện tích của tam giác ABC ở câu b (đơn vị đo trên các trục toạ độ là cm).
Câu III/ (3,0 điểm) Cho đường tròn (O), đường kính AB = 2R. Lấy trên đường tròn (O) một điểm C sao cho góc BOC = 1200. Kẻ tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và lấy trên tiếp tuyến này một điểm M sao cho BM = BC (M và C cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB)
Chứng minh tam giác BMC đều.
Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Tia OM cắt đường tròn (O) tại D. Tính diện tích tứ giác OBDC theo R

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên: ……………………… KIỄM TRA HỌC KÌ I
Lớp……………………………. MÔN: TOÁN 9-(2006-2007)

II/ Phần tự luận:
Câu I/ (2,0 điểm)
a/ Rút gọn biểu thức sau:
b/ Chứng minh:
Câu II/ (2,0 điểm)
Cho hàm số: y = (m-1).x – 2
a/ Vẽ đồ thị hàm số khi m = 3
b/ Xác đinh giá trị của m để đồ thị hàm số : y = (m-1).x – 2 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4.
c/ Tính khoảng cách từ gốc toạ độ O đến đồ thị hàm số y =2.x – 2 (đơn vị đo trên các trục toạ độ là cm).
Câu III/ (3,0 điểm) Cho đường tròn (O), bán kính OA = 6cm, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA.
Tính độ dài dây BC.
Gọi E là giao điểm của tia OA với tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B. Chứng minh EC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Tính độ dài đoạn thẳng EB.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên: ……………………… KIỄM TRA HỌC KÌ I
Lớp……………………………. MÔN: TOÁN 9-(2007-2008)

II/ TỰ LUẬN:
1/ Tính: (1,5 điểm) a/
b/ c/

2/ Giải phương trình: (0,75 điểm)

3/ (1,25 điểm) Cho hàm số: y = (m-2)x+n
a/ Tìm m để hàm số đồng biến
b/ Xác định m, n để đồ thị y = (m-2)x + n cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và và qua điểm (2;7)

4/ (3,5 điểm) Cho đường tròn (O,R), đường kính BC, trên đường tròn (O) lấy điểm K (KB,C), kẻ tiếp tuyến Bx, Cy với đường tròn (O). Tiếp tuyến tại K của đường tròn (O) cắt Bx, Cy lần lược tại D và E. Chứng minh:
a/ BD+ CE=DE
b/ Tam giác DOE vuông.
c/ BC là tiếp tuyến của đường tròn, đường kính DE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Họ và tên: ……………………… KIỄM TRA HỌC KÌ I
Lớp……………………………. MÔN: TOÁN 9-(2008-2009)

Câu I/ (2,5 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:
a/ b/
2. Tìm x để : có nghĩa.
3. Tìm x, biết:

Câu II (1,5 điểm)
Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức M
Tìm giá trị của a để M dương

Câu III(2,0 điểm)
Vẽ trên hệ trục toa độ Oxy đồ thị hàm số y = x +1 (d)
Tìm giá trị m để hàm số y = (m-2)x + 1 là hàm số nghịch biến,
Suy ra rằng với mọi giá trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.