Đề thi HK1 lớp 11 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội 2014 – 2015

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi HK1 Toán 11 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi HK1 lớp 11 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội 2014 – 2015, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi HK1 lớp 11 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội năm học 2014 – 2015 gồm 5 bài toán, có đáp án và thang điểm
Trích một số bài toán trong đề:

+ Từ các chữ số thuộc tập hợp A = 0,1,2,3,4,5, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 1 và chữ số 2?
+ Gieo một con súc sắc 3 lần liên tiếp. Tính xác suất để trong 3 lần gieo có ít nhất 2 lần mặt xuất hiện là 6 chấm.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(1; -1) và đường thẳng d: 2x – 3y – 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng d ‘ là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm A.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, CD.
1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (EFD) và (SAB).
2. Xác định giao điểm của đường thẳng EF với mặt phẳng (SBD).

Hỏi và đáp