ĐỀ THI HK1 CHÍNH THỨC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ THI HK1 CHÍNH THỨC, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN THI HỌC KỲ 1-2010-2011
Môn: Toán học

Bài 1: Cho tập hợp A=1;2;3;4;5 (2đ)
Viết tập hợp A theo cách khác (0,5đ)
Viết 3 tập hợp con của A có 4phần tử (1,5đ)
Bài 2: Tính (2đ)
55.27+45.27-200
300-288:[4(72-48)]
2448+[119-2(109-57)
24.75+27.24-28
Bài 3: Tìm x (2đ)
(8x-16).(6.6.6)=2.(6.6.6.6.6)
2x+3x+4x+x=670
(111:x+25).2=56
2x-138=2.4.13
Bài 4: Chứng tỏ tổng sau là hợp số (1đ)
1777.5713+61.(8.8.8.8.8.8.8.8.8)+893.775
Bài 5: Trên tia Oy, OA=4cm, OB=8cm (3đ)
Trong 3 điểm O, A, B, điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại
So sánh OA và AB
Chứng minh A la trung điểm của OB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.