ĐỀ THI HK II TOÁN 8 (3) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ THI HK II TOÁN 8 (3), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS MINH TÂN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TOÁN 8 (2011 – 2012)
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

 
 
 
 
 
Thấp
Cao
 

Chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 

1.Phương trình bậc nhất 1 ẩn
Nhận biết được phương trình bậc nhất 1 ẩn
Hiểu nghiệm và tập nghiệm, điều kiện xác định của phương trình,
Giải được các phương trình đưa được về dạng ax+b=0; phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu
Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình
 

Số câu hỏi
1 C1
 
3 C2,3,4
1 B1a
0
1 B1a
 
1 B2
7

Số điểm
0.25
 
0.75
0.5
0
1
0
1.5
4điểm (40%)

2.Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
Nhận biết được bất đẳng thức, bất phương trình bậc nhất 1 ẩn, giá trị tuyệt đối.
Hiểu nghiệm của bất phương trình. Hiểu được ý nghĩa và viết đúng các dấu , ≤, ≥ khi so sánh 2 số
Giải được bất phương trình bậc nhất 1 ẩn và biết biểu diễn tập nghiệm của bpt trên trục số
 
 

Số câu hỏi
2 C7,9
 
2 C5,6
1 B1b
 
1 B1b
 
 
6

Số điểm
0.5
 
0.5
0.5
0
0.5
0
 
2điểm (20%)

3. Định lí Talet trong tam giác, Tam giác đồng dạng
Nhận ra được định lí talet, tính chất đường phân giác, góc tương ứng, tỷ số đồng dạng trong bài toán
Hiểu được mối quan hệ liên quan đến tỉ số đồng dạng, tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của tam giác đồng dạng
Vận dụng được định lí talet và tính chất đường phân giác, các trường hợp đồng dạng để giải toán
 
 

Số câu hỏi
1 C8
 
1 C10
1 B3a
1 C11
1 B3b
 
 
5

Số điểm
0.25
 
0.25
1
0.25
1.5
0
 
3.25điểm (32.5%)

4. Hình lăng trụ, hình chóp đều
Nhận biết các loại hình, số đỉnh, số cạnh
 
Tính toán các yếu tố theo công thức
 
 

Số câu hỏi
1 C12
 
 
 
 
1 B4
 
 
2

Số điểm
0.25
 
0
 
0
0.5
0
 
0.75điểm (7.5%)

 
 
 
 
 
 

Số câu hỏi
 
 
 
 
 
 
 
 
0

Số điểm
0
 
0
 
0
 
0
 
0điểm (0%)

TS câu TN
5
 
6
 
1
 
0
 
12 câu TNghiệm

TS điểm TN
1.25
 
1.5
 
0.25
 
0
 
3điểm (30%)

TS câu TL
 
0
 
3
 
4
 
1
8 câu TLuận

TS điểm TL
 
0
 
2
 
3.5
 
1.5
7điểm (70%)

TS câu hỏi
5
9
 
6
 
 
20 Câu

TS Điểm
1.25
3.5
5.25
10điểm (100%)

Tỷ lệ %
12.5%
35%
52.5%
 

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

A/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 0x + 2 = 0 B. C. x + y = 0 D.
Câu 2: Tập nghiệm của phương trình x2 + x = 0 là:
a) 0 b) {0; –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.