ĐỀ THI HK II TOÁN 6 (3) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ THI HK II TOÁN 6 (3), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD ( ĐT KÌ THI HKII , năm học 2008 – 2009
HUYỆN TRI TÔN MÔN : TOÁN
KHỐI 6
ĐỀ :
Câu 1 🙁 4 đ ) Tính :

Câu 2 : ( 2 đ ) Tính giá trị các biểu thức :

Câu 3 : ( 1 đ ) Tìm x , biết :
Câu 4 : ( 3 đ ) :
Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ax , vẽ tia Am , An sao

cho xAm = 400 , xAn = 800 .
a / Tia Am có nằm giữa hai tia Ax và An không ? vì sao ?
b / So sánh xAm và nAm
c / Tia Am có là tia phân giác của xAn không ? vì sao ?
MA TRẬN ĐỀ :
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dung
Tổng

Phép tính phân số
2
2
2
2
1
1
5
5

Tính chất cơ bản của phân số

1
1
1
1
2
2

Vẽ góc, đo góc, tia phân giác của góc, so sánh góc
1
1
1
1
1
1
3
3

Tổng

3
3
4
4
3
3
10
10

ĐÁP ÁN :
Câu 1 :

Câu 2 :

Câu 3 :

Câu 4 :

Hình vẽ : 0,5d
a / Ta có : xAn > xAm ( 800 > 400) 0,25d
Nên tia Am nằm giữa hai tia Ax và An . 0.25d
b / Vì tia Am nằm giữa hai tia Ax và An 0,25d
Nên xAm + mAn = xAn 0,25d
400 + mAn = 800
mAn = 400 0,25d
Vậy : xAm = mAn 0,25d
c / Tia Am là tia phân giác của góc xAn 0,5d
Vì tia Am nằm giữa hai tia Ax , An và xAm = mAn 0,5d

Hỏi và đáp