ĐỀ THI HK II LỚP 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ THI HK II LỚP 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: TOÁN – Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề số 1
Bài 1: (2,0 điểm)
Phát biểu quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu
Áp dụng tính: +
b)Thế nào là hai góc kề bù ? Vẽ góc xOy kề bù với góc yOz biết xÔy =350.
Tính số đo góc yOz ?
Bài 2: (2,0 điểm)
Tìm x biết:
. x + =
=
Bài 3: (2,0 điểm)
Tính giá trị của các biểu thức:
0,25 : (10,3 – 9,8) –
. – .
Bài 4: (2,0 điểm)
Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó, Hoàng ăn số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?
Bài 5: (2,0 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, Vẽ hai tia Oy và Oz, sao cho xÔy = 500, xÔz =1300
Tính số đo góc yÔz?
Gọi Ot là tia phân giác của góc yÔz. Tính số đo góc của góc xÔt?

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: TOÁN – Lớp 6
Đáp án và biểu điểm:
Bài
Nội dung
Điểm
Bài
Nội dung
Điểm

Bài 1
2 điểm
a) Phát biểu đúng qui tắc
Áp dụng: +
=
b)Trả lời đúng
Vẽ hình đúng
Tính đúng yÔz=1450
0,5
0,25

0,25
0,5
0,25
0,25

Bài 2
2 điểm
a) x =-
x = –
x = :
x=
b) x =
x=2
0,25

0,25

0,25

0,25

0,5
0,5

Bài 3
2 điểm
a) 0,25 : 0,5 –
=0,5 – 0,75
= -0,25
b) . (-)
=.(-)
= –
0,25
0,5
0,25

0,5

0,25
0,25
Bài 4
2 điểm
Số quả táo Hạnh ăn
24 .25 %= 6 (quả)
Số quả táo còn lại
24 – 6 = 18 (quả)
Số quả táo Hoàng ăn
18 . = 8 (quả)
Số quả táo còn trên đĩa
18 – 8 = 10 (quả)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

Bài 5
2 điểm
Hình đúng
a) yÔz = xÔz – xÔy
yÔz= 1300 – 500
yÔz=800
b) Vẽ đúng tia Ot
yÔt= = = 400
xÔt= xÔy + yÔt
xÔt=500 + 400=900
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn TOÁN 6
Đề số 2

Bài 1: (2đ)
Tìm của 5,1
Tìm một số biết của có bằng 720%
So sánh hai phân số
Bài 2: (2đ)
Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) b)
Bài 3:(2đ) Tìm x
a) 5x + 15=-30 b)
Bài 4: (1,5đ)
Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là , chiều dài là . Tính chu vi hình chữ nhật đó
Bài 5: (2,5đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho :
xOt = 500 ; xOy = 1000
Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ?
So sánh góc tOy và góc xOt
Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao ?

ĐÁP ÁN
Bài 1 (2đ)
a) Tính đún (0,5đ)
b) Tính đúng (0,5đ)
c) (0,25đ)
(0,25đ)
Ta có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.