De thi HK I toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về De thi HK I toan 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GDDT Vũng Liêm ĐỀ THI HỌC KỲ I ĐỀ NGHỊ.
Trường THCS Tân An Luông. Môn Toán lớp 9 năm học: 2007-2008.
Thời gian :90 phút.
I-Trắc nghiệm: Học sinh chon câu đúng nhất (mỗi câu 0,2 điểm).
Câu 1: So sánh nào sau đây đúng ?
a) b) 2< 5
c) d)Không có câu nào đúng.
Câu 2 :Căn bậc hai số học của 81 là :
a) 9 b9
c)- 9 d) 81
Câu 3: có nghĩa khi :
a) x ≤ b) x ≤
c) x≥ d) x ≥

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.