Đề thi HK I Toán 7 năm 2016 Đề 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi HK I Toán 7 năm 2016 Đề 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 2 KIỂM TRA HK I MÔN TOÁN 7
NĂM HỌC 2016 – 2017
I- Trắc nghiệm khách quan (2 điểm): Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Giá trị x thoả mãn đẳng thức x3 = – 27 là
A. – 2;
B. 2;
C. 3;
D. – 3.

Câu 2. Cho hàm số y = – 3×2. Khi đó f( – 2) bằng:
A. – 12;
B. 12;
C. 6;
D. – 6;

Câu 3. Nếu = 9 thì x bằng:
A. 9;
B. 3;
C. 18;
D. 81.

Câu 4. Cho 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng, số cặp góc đồng vị được tạo thành là:
A. 2;
B. 3;
C. 4;
D. 6.

Câu 5. Cho ABC vuông ở A, = 600. Gọi CM là tia phân giác của ( M AB). Số đo bằng:
A. 300;
B. 600;
C. 750;
D. 150.

Câu 6. Cho hình vẽ. /
Số cặp tam giác bằng nhau trong hình bên là:
A. 4; B. 3;
C. 6; D. 5.

II- Tự Luận:
Bài 1: Tìm x:
a) b) c
d) e) = f
Bài 2: Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thể):
a)b) 17 : ( – ) – 37 : (- ) c)
d) e)
Bài 3: a) Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây; biết số cây trồng của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 8; 9; 10 và lớp 7A trồng ít hơn lớp 7B là 5 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp?
b) Cho hàm số y = f(x) = 3×2 + 1. Tính f(1); f(2); f(3); f(4).
Bài 4: Cho ABC biết ; .Trên tia BA lấy điểm D sao cho BC = BD.
Nối C với D, tia phân giác của góc B cắt cạnh AC, DC lần lượt ở E và I.
a. Tính góc A của tam giác ABC.
b. Chứng minh :BED = BEC
c. Chứng minh :

Hỏi và đáp