Đề thi HK I có Đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi HK I có Đáp án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………..
Lớp:……….
Đề kiểm tra Học kì I
Môn: Toán 8
Thời gian: 90 phút
I. Đại số: (6đ)
Câu 1.(1,5đ) Thực hiện phép tính:
a)
b)
Câu 2. (1,5đ)Tìm x, biết:
7x.(x – 2004) – x + 2004 = 0
x.(5 – 2x) +2x .(x – 1) = 15
Câu 3. (1đ)Tìm số a để đa thức chia hết cho đa thức x+2
Câu 4. (2đ)Thực hiện phép tính:
a)
b)
II. Hình học:(4đ)
Câu 1.Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=3cm, BC= 5cm.Tính diện tích tam giác ABC
Câu 2. Cho tứ giác ABCD có AD BC, AD = 12 cm, BC = 8 cm.Gọi E, F, G, H lần lượt lad trung điểm của AB, AC, CD, BD.
Tứ giác EFGH là hình gì?
Tính diện tích của tứ giác EFGH.

Đáp án đề kiểm tra học kì 1
Môn : Toán 8

Câu 1: a) = (0,75đ)
b) = (0,75đ)
Câu 2: a) 7x.(x – 2004) – x + 2004 = 0
(1đ)
b) x.(5 – 2x) +2x .(x – 1) = 15
(0,5đ)
Câu 3: Thực hiện phép chia cho x+2
Tìm được số dư R = a -30 (0,5đ)
Cho R=0 a-30 = 0 a=30 (0,5đ)
Câu 4:
a) (1đ)
b) (1đ)

II. Hình học:
Câu 1:

Vẽ hình (0,25đ)
Tính: (0,25đ)
Diện tích: (0,5đ)
Câu 2:

Vẽ hình (0,5đ)
Chứng minh EFGH là hình chữ nhật (1,25đ)
Tính diện tích EFGH (1,25đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.