de thi HK chuan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi HK chuan, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1 : Thế nào là bậc của đa thức? Tìm bâc cua đa thức 7xy + 6x^2y -x^3y^2 Câu 2 : ( 1 điểm thui ) tìm x : a)x – frac115 = frac110 b) |x| =3,75 câu 3 : điểm kiểm tra học kì I môn toán I môn Toán của 44 học sinh trong một lớp 7 dc thống kê bởi bảng sau : Điểm (x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số(n) 1 2 2 4 5 7 7 7 5 2 2 a) tính TBC b) Tìm mốt của dấu hiệu Câu 4 : Cho hai đa thức P(x) = 5x^5 +3x – 4x^4 -2x^3 -1 + 4x^2 Q(x) = 2x^4 – x + 3x^2 -2x^3 -6 – 5x^5 a) sắp xếp theo lũy thừa giảm b) tính Q(x) + P(x) và Q(x) – P(x) c) tính P(frac12) Câu 5 cho tam giác ABC vuông ở C,hat BAC = 60^o , tia pg hatBAC cắt BC ở E,kẻ EK vuông góc với AB ,kẻ BD vuông góc với tia AE (D thuộc tia AE) AC cắt BD tại F c/m : a) AC=AK b) AK =KB c) ba điểm F,E,K thằng hàng. _____________________________________________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.