Đề thi HK 2 Toán 6 – đề 2.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi HK 2 Toán 6 – đề 2.doc, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: TOÁN 6
Năm học : 2011 – 2012
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lý:
A =
B =
Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết:
a)
b)
Bài 3 (2 điểm):
a) Rút gọn:
b) So sánh: và
Bài 4 (2 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm kiểm tra Toán gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình và yếu. Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiếm tổng số bài, số bài đạt điểm khá chiếm số bài đạt điểm giỏi. Loại yếu chiếm số bài còn lại.
a) Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp.
b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình, yếu so với học sinh cả lớp
Bài 5 (2 điểm): Vẽ 2 góc kề bù xOy và yOk ; biết góc xOy = 140o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc kOt ?
___________________ĐÁP ÁN TOÁN 6

CÂU
TỔNG ĐIỂM
NỘI DUNG
ĐIỂM

1a
1
A =

0,25

0,25

0,25

0,25

1b
1
B =

0,25

0,25

0,25

0,25

2a
1

2,8x + 32 = 90.
2,8x + 32 = 60
2,8x = 60 – 32
2,8x = 28
x = 28 : 2,8 = 10

0,25

0,25

0,25

0,25

2b
1

0,25

0,25

0,25

0,25

3a
1
=
1

3b
1
Quy đồng mẫu 2 phân số:
=
=
So sánh :

0,5

0,5

4a
1
Số bài đạt điểm giỏi: 40. = 8 (bài)
Số bài đạt điểm khá: 8. = 12 (bài)
Số bài đạt điểm yếu: [40 – (12 + 8)]. = 4 (bài)
Số bài đạt điểm trung bình: 40-(12+8+4) =16(bài)
0,25

0,25

0,25

0,25

4b
1
tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình so với học sinh cả lớp:

tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm yếu so với học sinh cả lớp:

0,5

0,5

5
0,5

0,5

1,5
Lập luận , tính được góc kOt = 110o .
1,5

Hỏi và đáp