Đề Thi HK 2 Tất cả các môn, các khốy – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề Thi HK 2 Tất cả các môn, các khốy, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Vào Game ở room các Alt I các hot key hack. Ngoài ra tham hotkey đây: ALT M = Hack Stun. ALT L = Hack Chém ALT F = Player. ALT G = khóa máu ALT B = bot attacker,ai chém im cho chém,cái này vui . ALT Y = hacker,mình có máu cho đánh mình,như ta mình máu hack. ALT T = thông tin attacker ALT I = Hot Key ALT S = spam ,súng,máu,…. CONTROL C = spam PageUp = bay lên PageDown = chui Arrowkeys = di do Delete = lơ trên không trung. NumberPad = kick chơi ra ngoài desktop mà ko xin phép(mình cũng ,client có thì ko ) NumberPad 1 = chém ,1 cái chém 1 cái NumberPad 2 = 1 cái NumberPad 3 = 1 cái(súng 2) NumberPad 4 = Deploy Kit #1, ZPostShot(10,7) NumberPad 5 = Deploy Kit #2, ZPostShot(11,7) NumberPad 6 = xóa Ftime NumberPad – = thoát room ngay ALT E = hack speed ALT R = xuyên ALT P = Power Lv đánh mình. ALT N = auto quest,NPC,đã đi Q 1 mình Shift Ctrl Tab = spam máu Tab = spam máu

Hỏi và đáp