ĐỀ THI HK 2 LỚP 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ THI HK 2 LỚP 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THI KỲ 2 MÔN TOÁN:
1 ) MỤC TIÊU:
A ) kiến thức:
Đánh giá việc lĩnh hội tri thức của học sinh , nắm vũng hệ thống về các khái niệm, các định nghĩa,các quy tắc… đã học lớp 6
B ) kĩ năng:
Kĩ năng tính đúng, nhanh, vận dụng linh hoạt các định nghĩa, các khái niệm, các thính chất vào giải toán.
C) Thái độ :
Học sinh có thái độ rèn tính kiên trì, linh hoạt, cẩn thận chính xác. Các phán đoán lựa chọn phương pháp hợp lý.
2 ) CHUẨN BỊ:
A ) GV: ma trận đề thi, đề thi , đáp án
B ) HS: ôn tập tốt trong chương trình đã học. thước thẳng ,com pa, thước đo góc:

Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao
Cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Phếp nhân trong tập hợp số nguyên

Áp dụng được quy tắc nhân hai số nguyên

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu 1
Số điểm5đ
Tỉ lệ100%
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu 1
Số điểm 5đ
Tỉ lệ 100%

Chủ đề 2
Số nghịch đảo
Hiểu khái niệm số nghịch đảo của một số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 5đ
Tỉ lệ 100%
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu 1
Số điểm 5đ
Tỉ lệ 100%

Chủ đề 3

Rút gọn phân số , quy đồng phân số

Hiểu được quy đồng mẫu nhiều phân số, và các bước quy đồng mẫu nhiều phân số

Hiểu được thế nào là phân số và biết cách rút gọn phân số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu 1
Số điểm5đ
Tỉ lệ 50%
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu 1
Số điểm5đ
Tỉ lệ 50%
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu 2
Số điểm10đ
Tỉ lệ 100%

Chủ đề 4
Các phép tính về phân số

Làm đúng dãy các phép tính về phân số (cộng, trừ, nhân, chia)
Làm đúng dãy các phép tính về phân số và tìm số chưa biết

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu 3
Sốđiểm15đ
Tỉ lệ 18%
Số câu 2
Số điểm70
Tỉ lệ 82%
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu…..
Số điểm…
Tỉ lệ %…..
Số câu 5
Số điểm85đ
Tỉ lệ 100%

Chủ đề5
Hỗn số, số thập phân, phần trăm, các bài toán cơ bản về phân số

Hiểu được khái niệm về hỗn số ,số thập phân, phần trăm

Hiểu được khái niệm về hỗn số ,số thập phân, phần trăm, và các phép tính
Biết tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

Hỏi và đáp