DE THI HK 2 (50 – 50) lop chon – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE THI HK 2 (50 – 50) lop chon, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS…………………………………………
Họ và tên học sinh:
………………………………………………………………………………
Lớp 8A
Thứ ngày tháng năm 2011
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Thời gian: 90 phút
ĐỀ 01
ĐIỂM

A-PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) ∙ Từ câu một đến câu mười, hãy lựa chọn phương án đúng rồi điền vào bảng dưới đây:
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án

Câu 1: Phương trình x3 = 4x có tập hợp nghiệm là:
A . B . C . D .
Câu 2: Phương trình có điều kiện xác định (ĐKXĐ) là:
A . B . C . D .
Câu 3: Hình vẽ bên minh họa tập nghiệm của bất phương trình:
A . 2x + 1 < x B . 3x + 1 ≥ 2x
C . 4(x + 1) ≥ 3(x + 1) D . (x + 1)2 >(x 1)(x + 1)
Câu 4: Phương trình có tập hợp nghiệm là:
A . B . C . D .
Câu 5: Phương trình sẽ vô nghiệm nếu ta thay ô trống bỡi biểu thức:
A . x2 B . x 2 C . x2 D . 4
Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật cùng các kích thước đã biết trên hình vẽ (hình 01). Thể tích của hình hộp đã cho là:
A . 60 cm2 B . 12 cm3
C . 60 cm3 D . 70 cm3

Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng, đáy là tam giác vuông
cùng các kích thước đã biết trên hình vẽ (hình 02). Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đã cho là:
A . 288 cm2 B . 960 cm2
C . 336 cm2 D . Một đáp án khác
Câu 8: Cho hình chóp tứ giác đều cùng các kích thước
đã biết trên hình vẽ (hình 03). Diện tích xung quang
của hình chóp đã cho là:
A . 48 cm2 B . 30 cm2
C . 120 cm2 D . 60 cm2

Câu 9: Cho hình vẽ trên (hình 04) , biết AB // CD // EF . Khi so sánh độ dài của hai đoạn thẳng EI và FK , ta có kết luận:
A . EI FK D . Một kết luận khác .
Câu 10: Nếu a là số nguyên bất kỳ thì khi so sánh tích a(a + 1) với 0 ; ta được:
A . a(a + 1) 0 C . a(a + 1) ≤ 0 D . a(a + 1) ≥ 0

B- PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 11: (1 điểm) Giải phương trình:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12: (1,5 điểm) Một sân chơi hình chữ nhật có chu vi là 114 m . Người ta tu sửa bằng cách tăng chiều dài thêm 8 m đồng thời giảm chiều rộng đi 5 m ; kết quả là diện tích của sân chơi vẫn không thay đổi . Tìm chiều dài và chiều rộng lúc đầu của sân chơi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 13: Cho BKC vuông tại K có KB < KC . Tia phân giác của cắt cạnh BC tại M . Đường thẳng đi qua M và vuông góc với BC lần lượt cắt đoạn thẳng KC tại H và cắt đường thẳng BK tại A . Tia BH cắt đoạn thẳng AC tại N . Chứng minh rằng:
a) AKH AMB và ABH AMK . (1 điểm)
b) BNC là tam giác vuông cân . (0,5 điểm)
c) KM2 = KB.KC MB.MC . (0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 14: (0,5 điểm) Cho a và b là các số nguyên khác 0 . Hãy tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất (nếu có) của biểu thức:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS…………………………………………
Họ và tên học sinh:
………………………………………………………………………………
Lớp 8A
Thứ ngày tháng năm 2011
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Thời gian: 90 phút
ĐỀ 02
ĐIỂM

A-PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) ∙ Từ câu một đến câu mười, hãy lựa chọn phương án đúng rồi điền vào bảng dưới đây:
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án

Câu 1: Phương trình x(x1) = x có tập hợp nghiệm là:
A . B . C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.