de thi hinh 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi hinh 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ………. BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 1
Họ và tên: …………………………………………………. Môn: Toán 7
Lớp: 7….. Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm

Lời phê của giáo viên:

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Bài 1: (3,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng.
Câu 1: Ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O (như hình vẽ) khi đó ta có:
Ba cặp góc đối đỉnh a b
B. Bốn cặp góc đối đỉnh O
C. Năm cặp góc đối đỉnh c
D. Sáu cặp góc đối đỉnh
Câu 2: Hai góc đối đỉnh thì
A. Bằng nhau B. Bù nhau C. Tạo thành 4 góc vuông D. Phụ nhau
Câu 3: Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là.
A. Góc tù B. Góc bẹt C. Góc vuông D. Phụ nhau
Câu 4: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tạo nên cặp góc so le trong thì chúng
A. Bằng nhau B. Bù nhau C. Phụ nhau D. Không kết luận được gì
Câu 5: Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b, đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì
A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c
B. Đường thẳng a cắt đường thẳng c
C. Đường thẳng a song song với đường thẳng c
D. Đường thẳng a thẳng góc với đường thẳng c
Câu 6: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:
A. Đường thẳng vuông góc với AB
B. Đường thẳng qua trung điểm của AB
C. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB
D. Đường thẳng cắt đoạn thẳng AB
Câu7: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a c và b c , suy ra
A. a trùng với b B. a và b cắt nhau C. a // b D. a b
Bài 2: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống (. . . . . . . . ) trong các phát biểu sau
a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có . . . . . . . . . . . . . . . đường thẳng song song với a
b) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song . . . . . . . . . . . là duy nhất
c) Cho 2 đường thẳng a và b song song. Nếu đường thẳng c cắt a thì . . . . . . . . . . . . . . .
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Vẽ hình theo trình tự sau:
a) Góc xOy có số đo 600 , Điểm A nằm trong góc xOy
b) Đường thẳng m đi qua A và vuông góc với Ox
c) Đường thẳng n đi qua A và song song với Oy
Bài 2: (1,5 điểm) Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:
a A

b B
Bài 3: (2 điểm) Cho hình vẽ sau, biết  = 300, = 450 300 A a
số đo góc AOB=750. Chứng minh rằng a//b O

450
B b
Bài làm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.