de thi h/s TP lop 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về de thi h/s TP lop 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH

ĐÈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6
Năm học : 2009 – 2010
Môn : Toán
(Thời gian làm bài : 150 phút)

Bài 1. (4 điểm) . Tìm số tự nhiên x, biết :
a) 16x < 1284 b) 17x + 4 7

Bài 2. (4 điểm)
a) Chứng minh rằng: nếu 2x + y 9 thì 5x + 7y 9
b) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 và p + 2 cũng là số nguyên tố.
Chứng minh rằng p + 1 chia hết cho 6.

Bài 3. (4 điểm)
a) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất có 3 chữ số biết rằng khi chia a cho 7 thì dư 3,
khi chia a cho 11 thì dư 8.
b) Hai số tự nhiên có tổng bằng 156 và ƯCLN của chúng bằng 13. Tìm 2 số đó.

Bài 4. (4 điểm)
a) Tính:
b) Cho M = 1 + 3 + 32 + 3 3 + … + 325 và N = 326 : 2. Tính N – M.

Bài 5. (2 điểm)
Tìm số dư trong phép chia 213597 cho 13

Bài 6. (2 điểm)
Cho
Chứng minh A không phải là số tự nhiên.

Người ra đề

Duyệt của tổ CM
Duyệt của BGH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.