Đề thi GVG huyện Thạch Hà – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề thi GVG huyện Thạch Hà, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2013 – 2014
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao nhận đề)

Bài 1:
Cho các số a = 11……11 (2n chữ số 1); b = 44……44 ( n chữ số 4). Chứng minh rằng: a + b + 1 là số chính phương với mọi số tự nhiên n.
Cho các số tự nhiên a, b thoã mãn: a2 + b2 chia hết cho 3. Chứng minh rằng a.b chia hết cho 9

Bài 2: Tìm GTNN của các biểu thức sau:
M=
N=

Bài 3:
Giải phương trình:
Phân tích ra thừa số: x4 + 64

Bài 4: Cho đường (O ; R) đường kính AB. Vẽ dây CD vuông góc với AB tại H. Phân giác của góc ADC cắt AB tại I và cắt đường trong (O) tại M
Chứng minh rằng: MA = MB = MC
Gọi N là giao diểm của MO với (O). Chứng minh: MCN đông dạng với IHC
Đặt OI = d, HI = r. Chứng minh: R2 – d2 = 2Rr

Bài 5: Tìm a, b thuộc N sao cho: a + 1 chia hết cho b và b + 1 chia hết cho a.

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THẠCH HÀ

Hỏi và đáp