De thi GV day gioi st – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về De thi GV day gioi st, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề thi lý thuyết kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2008-2009
Môn : toán Thời gian: 120 phút làm bài

Bài 1(1.5đ): Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:
Bài 2(2.5đ): Định lí về tính chất đường phân giác trong tam giác sách giáo khoa Toán 8 tập 2: “Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy”.
Đồng chí hãy nêu định lý đảo và chứng minh .
Nêu hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh tìm tòi cách chứng minh định lý đảo.
Bài 3(2.5đ):Cho ba số a; b; c dương đôi một khác nhau có tổng bằng 12.
Chứng minh rằng trong ba phương trình sau:
x2 + ax + b = 0
x2 + bx + c = 0
x2 + cx + a = 0
có một phương trình có nghiệm và một phương trình vô nghiệm.
Bài 4(2.5đ): Cho tam giác ABC; hai điểm D và E lần lượt thuộc hai đoạn thẳng AB và AC thoả mãn điều kiện: AD : DB = CE : EA . Chứng minh rằng trung điểm P của đoạn thẳng DE nằm trên một đường thẳng cố định, hãy xác định đường thẳng đó.
Bài 5(1đ): Dựng đoạn thẳng có độ dài bằng cm.

Hướng dẫn chấm môn toán

Bài 1: (1.5đ)
* TXĐ : 4 ( x ( 2
0.25đ

* y ( 0 với mọi x nên y đạt được giá trị lớn nhất khi y2 đạt giá trị lớn nhất.
0.25đ

0.25đ


0.25 đ

=>
0.25đ

=>y( 2 (vì y( 0) dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x-2 = 4-x ( x=3.
0.25 đ

Bài 2 : (2.5đ)
a) Phát biểu định đảo: Cho tam giác ABC , điểm D thuộc cạnh BC sao cho = Lúc đó AD là phân giác của góc BÂD. (0.25đ)
Chứng minh:

Hướng dẫn học sinh tìm tòi lời giải:
-Khai thác GT bài toán : = (tỷ lệ các đoạn thẳng) =>phải tạo ra các đoạn thẳng tỷ lệ để áp dụng các tỷ lệ thức.
=>hướng dẫn học sinh vẽ đường thẳng qua B song song với AC ( hoặc qua c // với AB) cắt AD tại E.
0.25 đ

* Giáo viên nêu hệ thống câu hỏi
Hướng dẫn học sinh tìm tòi
Lời giải theo lược đồ PT đi lên
Như bên.

(nếu câu hỏi tốt, mang tính gợi
mở và phát triển tốt tư duy cho
HS cho điểm tối đa- 1.0đ)

Bài 3: (2.5đ)
Không mất tính tổng quát, Giả sử a >b>c =>a>4
0.5 đ

=>a2 > 4a > 4b
0.5 đ

=>( = a2 – 4b > 0 vậy phương trình x2 + ax + b = 0 có nghiệm.
0.5 đ

Vì c là số nhỏ nhất nên c < 4
0.5

=>c2 > 4c > 4a
0.25đ

( = c2 – 4a < 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.