de thi giua ky ii – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về de thi giua ky ii, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hải Châu
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)

Phần 1- Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn).
Câu1. Phương trình x + 2y = 1 có nghiệm tổng quát là:
A.
B.
C.
D.

Câu 2. Tổng các giá trị 1 nghiệm của hệ phương trình sau là:
A. 10
B. -10
C. 4
D. -4.

Câu 3. Cho (P): y = ax2 đi qua điểm A(4;-4) khi đó hệ số a là:
A. – 2
B.
C.
D.

Câu 4. Cho (O; R) dây AB = khi đó số đo bằng:
A. 300
B. 450
C. 600
D. 750

Câu 5. Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến khi x < 0
A. y = x2
B. y = – x
C. y = – x2
D. y = x

Câu 6. Cho tam giác ABC nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Nếu góc AOC bằng 1200 thì độ dài cạnh AC là:
A.
B.
C.
D.

Câu7. Phương trình 2×2 – mx + 2 = 0 có nghiệm kép khi :
A.
B.
C. m = 4
D. m = – 4

Câu 8.Cho ( O; 15cm) và (O’; 13cm) cắt nhau tại Avà B có dây chung AB = 24cm. Khi đó OO’ là:
A. 14cm
B.4cm
C. 14cm và 4cm
D. 4cm hoặc 14cm

Phần 2- Tự luận (8,0 điểm)
Bài 1 (1,75 điểm) Cho hệ phương trình:
1) Giải hệ phương trình khi a = 0
2) Tìm giá trị của a để hệ phương trình vô nghiệm
Bài 2 (1,5 điểm) Cho parabol (P): y = ax2 và đường thẳng (d): y = 2x .
Xác định a để đồ thị (P) đi qua điểm B ( 1;-2)
Vẽ đồ thị hàm số với a tìm được và đường thẳng (d) trên cùng một hệ trục toạ độ.
Tìm a để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt mà hoành độ của các điểm này không âm
Bài 3.(0,75 điểm) Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x – m = 0. Tìm m để phương trình có:
Bài 4. (3 điểm) Cho nửa đường tròn ( I ) đường kính AB.Trên cùng nửa đường tròn đó kẻ kẻ tiếp tuyến Bx và lấy điểm E .AE cắt ( I ) tại C .
Chứng minh rằng: EA.EC = EB2
Lấy điểm F trên tia Bx sao cho E nằm giữa B và F. Gọi D là giao điểm của AF với ( I ) . Tính góc AFB biết số đo cung AD là 900
Gọi P là giao điểm của AC và BD, Q là giao điểm của AD và BC. Chứng minh góc AQP bằng góc AFB
Bài 5 (1 điểm) Giải phương trình :

ĐÁP ÁN
Phần 1- Trắc nghiệm: câu đúng cho 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
B
B
B
C
C
B
C

Phần 2- Tự luận
Bài 1
1
Thay a = 0 đúng cho
Giải hệ phương trình đúng cho
Kết luận nghiệm đúng cho
0,25
0,5
0,25

2
Nêu đk đúng hệ số góc bằng nhau, tung độ gốc khác nhau cho
0,5

Giải đk đúng và trả lời cho
0,25

Bài 2.

a.Thay x = 1 ; y = – 2 tìm được a = – 1/ 2 cho
0,5

b.Lập bảng đúng, vẽ đồ thị parabol đúng cho
vẽ đồ thị hàm số y = 2x đúng cho
0,5
0,25

c. Tìm tọa độ giao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.