DE THI GIUA KI II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE THI GIUA KI II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I trắc nghiệm:
A chọn một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất, rồi điền kết quả vào ô trống ở phía dưới:
1. điều kiện xác định phương trình

2. phương trình x2 = -9 có tập nghiệm là:

3. phương trình (x + 2)(x – 2) = 0 có tập nghiệm là:

4. số nghiệm của phương trình (x + 1)2 + 3 = 0 là:
A. một nghiệm B. hai nghiệm C. Vô nghiệm D. vô số nghiệm
5. giá trị x = 2 là nghiệm của phương trình:
A. 3x = 6 B. 2x + 1 C. x + 2 D. x2 = 9
6. trong các phương trình sau, phương trình bậc nhất một ẩn là:
A. 1 + x = 0 B. 2x + x2 = 0 C. 0x – 5 = 0 D.0x = -2
7.điều kiện xác định của phương trình là

8. tập hợp nghiệm của phương trình 2x – 1 = 0 là:

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Trả lời

B. trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai? Hãy điền kết quả vào chỗ trống phía dưới.
TT
Câu

1/
3x + 4 là phương trình bậc nhất một ẩn số

2/
Phương trình vô nghiệm có tập hợp S = (

3/
Ta có thể chia cả hai vế của một phương trình cho cùng một số khác 0

4/
Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó

1/ 2/ 3/ 4/

II Tự luận:
1/ giải các phương trình sau:
2x – 3 = 0
B (6 -2x)(x + 4) = 0

2/ giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Mẫu của một phân số gấp ba làn tử số của nó. Nêu tăng cả tử và mẫu thêm ba đơn vị thì được phân số mới bằng . Tìm phân số ban đầu?

Hỏi và đáp