ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II 2011-2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ……………. .
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012
Thời gian : 45 phút
Ngày kiểm tra :
A. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: – Kiểm tra việc các kiến thức cơ bản về góc và đường tròn.
2.Kỹ năng: -Kiểm tra kỹ năng vận dụng kiến thức vào làm bài tập, kĩ năng trình bày lời giải của học sinh
3.Thái độ: – Kiểm tra nghiêm túc, tích cực, tự giác.
B. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Soạn đề, đáp án, biểu điểm.
Học sinh : Ôn và chuẩn bị bài theo yêu cầu của giáo viên
C. PHƯƠNG PHÁP: – Kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.
MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9 ( Giữa HKII)

Cấp
độ
Tên
Chủ
đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Góc với đường tròn

Nhận biết mối quan hệ giữa góc với đường tròn và cung bị chắn

Chứng minh các góc bằng nhau bằng định lý và các hệ quả đã học trong chương

4
5,0điểm=50%

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
1,0 =10%

2
4,0=40%

2.Cung chứa góc

Hiểu cung chứa góc và số đo của cung chứa góc

Quỹ tích cung chứa góc

2
1,5điểm=15%

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5 =5%

1
1,0 =10%

3.Tứ giác nội tiếp

Hiểu dấu hiệu nhận biết được tứ giác nội tiếp được đường tròn

Chứng minh tứ giác nội tiếp

3
3,5điểm=35%

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5 =5%

2
3,0=30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0 =10%

2
1,0 =10%

4
7,0=70%

1
1,0=10%

9
10 điểm

2
1,0 =10%
2
1,0 =10%
4
7,0=70%
1
1,0 =10%

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp:
2. Đề kiểm tra và đáp án – biểu điểm:

ĐỀ BÀI:
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Câu 1 : Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :
Góc ở tâm một đường tròn là góc có đỉnh là tâm của đường tròn đó .
Góc ở tâm một đường tròn là góc có hai cạnh là hai bán kính của đường tròn đó .
Góc ở tâm một đường tròn là góc có các cạnh xuất phát từ tâm của đường tròn đó.
Ba phát biểu trên đều đúng .
Câu 2 : Cho AB = R là dây cung của đường tròn (O ; R) . Số đo cung nhỏ là :
a) 600 b) 900 c) 1200 d) 1500
Câu 3 : Cho đường tròn (O) , hai dây AB , CD cắt nhau tại G . Hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau :
a) b) c) d)
Câu 4 : Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn thì:
a) b) c) d)
Câu 5 : Hình nào sau đây không nội tiếp được đường tròn?
a) Hình vuông b) Hình chữ nhật
c) Hình thoi d) Hình thang cân
Câu 6 : Trong hình sau số đo của cung bằng:
a) 600
b) 1200
c) 700
d) 1400

B/ PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: ( 5,5 điểm)
Cho đường tròn (O; R). Từ điểm A nằm ngoài đường tròn vẽ các tiếp tuyến AB; AC ( B;C là các tiếp điểm) và cát tuyến AMN ( MN không là đường kính). Gọi I là trung điểm của MN.
a)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.