Đề thi giữa học kỳ I môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình Dương

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nếu không xem được file! Hướng dẫn tải tài liệu

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 10 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi giữa học kỳ I môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình Dương, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi giữa học kỳ I môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình Dương gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận.

Trích dẫn đề thi:
+ Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tổng của hai vectơ khác vectơ 0 là một vectơ khác vectơ 0
B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ khác vectơ 0 thì 2 vectơ đó cùng phương với nhau
C. Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ 0
D. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau
+ Mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển” có mệnh đề phủ định là:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
A. Có ít nhất một động vật di chuyển
B. Mọi động vật đều đứng yên
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển
D. Mọi động vật đều không di chuyển
Câu 20. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
– Hãy cố gắng học thật tốt!
– Số 20 chia hết cho 6
– Số 5 là số nguyên tố
– Số x là số chẵn
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Hỏi và đáp