Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bình Sơn – Đồng Nai

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi thử môn Toán, Khảo sát chất lượng Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bình Sơn – Đồng Nai, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bình Sơn – Đồng Nai mã đề 132 là đề dành cho khối lớp cơ bản, đề chỉ giới hạn phần kiến thức Toán 12: hàm số và đồ thị, khối đa diện và thể tích của chúng, một phần chương hàm số lũy thừa, mũ và logarit, đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài dành cho học sinh là 90 phút.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Bình Sơn – Đồng Nai:
+ Cho một hình đa diện. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
B. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.
C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.
D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = x^(-3/4). Khẳng định nào sau đây sai?
A. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số luôn đi qua gốc tọa độ O(0;0).
D. Là hàm số nghịch biến trên (0;+∞).
+ Mỗi hình sau đây gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), hình nào sau đây không phải là hình đa diện?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.