Đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi thử môn Toán xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án (gạch chân).

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = f(x) xác định và có đạo hàm trên tập D, x0 ∈ D. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.
A. Hàm số đạt cực trị tại các điểm x1, x2 mà x1 < x2 thì x1 là điểm cực tiểu, x2 là điểm cực đại
B. Giá trị cực đại của hàm số y = f(x) trên D chính là giá trị lớn nhất của hàm số trên D
C. Nếu f'(x0) = 0 và f”(x0) = 0 thì x0 là điểm cực đại
D. Nếu x0 là điểm cực đại thì f'(x0) = 0
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = (x + 1)/√(x^2 + 4).Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng là x = ±2
B. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng là x = ±2 và một tiệm cận ngang y = 1
C. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là x = ±1
D. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang y = ±1
+ Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào?
A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác
B. Hai khối chóp tam giác
C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác
D. Hai khối chóp tứ giác

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp