Đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đồng Nai

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 10 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đồng Nai, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đồng Nai gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 7 câu tự luận, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho mệnh đề P: “Nếu a chia hết cho 5 thì a chia hết cho 10”. Tìm mệnh đề đảo của mệnh đề P?
A. Nếu a chia hết cho 5 thì a không chia hết cho 10
B. Nếu a chia hết cho 10 thì a chia hết cho 5
C. Nếu a không chia hết cho 5 thì a chia hết cho 10
D. Nếu a chia hết cho 10 thì a không chia hết cho 5
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Lớp 6A có 20 học sinh thích bóng đá, 17 hs thích bơi, 36 hs thích bóng chuyền,14 hs thích bơi và bóng đá, 13 hs thích bơi và bóng chuyền, 15 hs thích bóng đá và bóng chuyền, 10 hs thích cả 3, 12 hs không thích môn nào cả . Tính số hs của lớp 6A?
A. 63
B. 53
C. 35
D. 36
+ Trong các phát biểu dưới đây, câu nào là mệnh đề chứa biến?
A. Số 11 là số chẵn
B. Bạn có chăm học không?
C. 4 + x = 3
D. Hôm nay trời đẹp quá!

Hỏi và đáp