Đề thi giữa HKI môn Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THCS – THPT Đào Duy Anh – TP. HCM

Tổng hợp bài kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi giữa HKI môn Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THCS – THPT Đào Duy Anh – TP. HCM, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi giữa HKI môn Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THCS – THPT Đào Duy Anh – TP. HCM gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Khối chóp đều S.ABCD có mặt đáy là:
A. Hình chữ nhật
B. Hình bình hành
C. Hình vuông
D. Hình thoi
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Hãy chọn mệnh đề đúng.
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 5)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
B. Đồ thị hàm số có điểm cực đại (1; 5)
C. Hàm số đạt giá trị cực tiểu bằng -1
D. Hàm số đạt GTLN bằng 5 khi x = 1
+ Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị của hàm số y = x^4 – 2(m + 1)x^2 + m^2 có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân?
A. m = -1
B. m = -1; m = 0
C. m > -1
D. m = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.