De thi GHKI 2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về De thi GHKI 2012-2013, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN NHẬN THỨC

Chủ đề
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm

Điều kiện xác định của căn bậc hai
10%
1
10

Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn
10%
1
10

Căn bậc hai và hằng đẳng thức
10%
2
20

Trục căn thức ở mẫu
15%
2
30

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
15%
2
30

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
20%
3
60

Tìm điều kiện của biến để biểu thức chứa căn thỏa mãn điều kiện cho trước
5%
4
20

Hệ thức lượng trong tam giác vuông
20%
3
60

Cực trị
5%
4
20

Tổng
100%

250

MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề
Các cấp độ

Tổng điểm

Nhận
biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Điều kiện xác định của căn bậc hai
1
1
2
1.5

3
2.5

Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn
1
1
1
1

2
2

Căn bậc hai và hằng đẳng thức

1
1

1
1

Trục căn thức ở mẫu

1
0.75

1
0.75

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

2
1.75

2
1.75

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

1
1
1
1

Tìm điều kiện của biến để biểu thức chứa căn thỏa mãn điều kiện cho trước

1
0.5
1
0.5

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

1
2

1
2

Cực trị

1
0.5
1
0.5

Tổng
1
1
4
3.25
3
3.75
3
2
11
10

PHÒNG GD & ĐT CỜ ĐỎ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN 9
TRƯỜNG THCS THỚI XUÂN NĂM HỌC: 2012 – 2013
ĐỀ BÀI
A/ LÝ THUYẾT : Học sinh chọn một trong hai câu sau:
Câu 1: Nêu điều kiện của A để xác định
Áp dụng: Tìm điều kiện của x để xác định
Câu 2: Phát biểu định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn
Áp dụng: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B
B/ BÀI TẬP BẮT BUỘC:
Câu 1: Rút gọn biểu thức:
a) b)
Câu 2: Tìm x, biết:
a) b)

Câu 3: Cho biểu thức:

Tìm điều kiện xác định của A
Rút gọn biểu thức A
Tìm điều kiện của x để A >0
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm
Tính góc B, góc C và cạnh BC ( làm tròn đến phút)
Tính đường cao AH, và các hình chiếu HB, HC của tam giác ABC
M là một điểm bất kì trân cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của M trên AB và AC. Tìm vị trí của M để độ dai EF nhỏ nhất.

PHÒNG GD & ĐT CỜ ĐỎ
TRƯỜNG THCS THỚI XUÂN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – TOÁN 9
NĂM HỌC: 2012 – 2013
Câu
Đáp án
Biểu điểm

A/ LÝ THUYẾT

1(ĐS)
xác định
+ + + +

xác định

+ +
+
+

1(HH)
Phát biểu đúng định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn (T72 SGK)
+ + + +

+

+

+

+

B/ BÀI TẬP BẮT BUỘC:

1
Câu 1: Rút gọn biểu thức:
a)

b)

+
+
+

+

+

+

2
Câu 2:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.