ĐỀ THI DIỄN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ THI DIỄN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề thi diễn tập tuyển sinh lớp 10. Năm học 2013-2014. TTN

Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. CĂN THỨC BẬC HAI.

Biết tìm điều kiện để căn thức có nghĩa, biết tính căn thức đơn giản.

Vận dụng các phép biến đổi để chứng minh đẳng thức

Số câu
1a, b

1c
3

Số điểm
Tỉ lệ %
1.5
15%

0.5
5%
2
20%

2. HÀM SỐ, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Giải hệ pt, giải pt bậc hai một ẩn, vẽ đồ thị hàm số y=ax2, y=ax+ b (a0)
Giải bài toán bằng cách lập pt

Số câu

2a, 3a,b
2b

4

Số điểm
Tỉ lệ %

2.5
25%
1
10%

3.5
35%

3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Nhận biết được tứ giác đặc biệt
Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn
Chứng minh tam giác vuông, vận dụng tính chất phân giác của tam giác và tính chất tỉ lệ thức

Số câu
4a
4b
3c, 4c

4

Số điểm
Tỉ lệ %
1
10%
0.5
5%
1
10%

2.5
20%

ĐƯỜNG TRÒN

Nhận biết được góc của đường tròn, nhận biết tứ giác nội tiếp

Chứng minh góc bằng nhau

Số câu
5a, b

5c

3

Số điểm
Tỉ lệ %
1.5
15%

0.5
5%

2
20%

Tổng số câu
5
4
4
1
14

Tổng số điểm
Tỉ lệ %

40%

30%
2.5đ
35%
0.5đ
5%
10đ
100%

Phòng GD& ĐT Sa Đéc
Trường THCS Trần Thị Nhượng

ĐỀ ĐỀ XUẤT THI DIỄN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013- 2014
Môn Toán (chung). Thời gian 120 phút
(Đề có một trang)
Bài 1. a/ (0,75đ). Với giá trị nào của x thì biểu thức có nghĩa ?
b/ (0,75đ). Tính
c/ (0,5đ). Chứng minh: ,
với
Bài 2. a/ (1đ). Giải hệ phương trình sau:
b/ (1đ). Giải bài toán sau: Hai giá sách có 450 cuốn. Nếu chuyển 50 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai sẽ bằng số sách ở giá thứ nhất. Tính số sách lúc đầu trong mỗi giá.

Bài 3. a/ (1 đ). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy vẽ parabol (P): y= x2 và đường thẳng (d): y=x +2
b/ (0,5đ). Tìm toạ độ giao điểm của (P):y= x2 và đường thẳng (d):y=x +2 bằng phép tính.
c/ (0,5đ). Gọi A và B là hai giao điểm vừa tìm được ở câu b). Chứng minh rằng tam giác OAB vuông.

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông ở A, với phân giác AD. Từ điểm D kẻ tại E và tại F.
a/ (1đ). Tứ giác AEDF là hình gì ? Vì sao ?
b/ (0,5đ). Tính
c/ (0,5đ). Biết AB= 5cm, AC= 12cm. Tính độ dài BD, CD.

Bài 5. Trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB lấy hai điểm C và D sao cho sđ, AD cắt BC tại E.
a/ (0,75đ). Tính số đo .
b/ (0,75đ). Từ E kẻ , chứng minh tứ giác AHEC nội tiếp được đường tròn.
c/ (0,5). Chứng minh: CB là tia phân giác của . Hết

HƯỚNG DẪN CHẤM
(Ghi chú: HS trình bài theo cách khác hợp lí, đạt điểm tối đa)
Câu
Nội dung
Điểm

1a
Biểu thức có nghĩa khi
0,75

b

0,75

c
Với,

0

Hỏi và đáp