De thi Dap an Toan 7 HK2 PGD HTBac.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về De thi Dap an Toan 7 HK2 PGD HTBac.doc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD HÀM THUẬN BẮC KIỂM TRA HỌC KỲ II
Trường: ………………………………………………… MÔN: TOÁN
Họ và tên: ………………………………………….. LỚP 7 – Thời gian 90 phút.
Lớp: ……….. (Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ giấy này)
Điểm:

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
ĐỀ 1:

Bài 1: (1 đ)
Kết quả điểm kiểm tra toán (1 tiết) của học sinh tổ 1 được thống kê như sau:
3 5 5 7 8 9 9 8 2 5
2 7 8 8 7 8 5 7 2 5

Dựa vào kết quả trên hãy chỉ ra câu đúng, câu sai trong các câu sau:
Dấu hiệu ở đây là số học sinh của tổ.
Giá trị 5 có tần số là 4.
Mốt của dấu hiệu là 7.
Số trung bình cộng của dấu hiệu là 6.

Bài 2: (2 đ)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Giá trị của biểu thức 3×2 – 5x + 1 tại x = – 1 là:
a) 9 b) – 9 c) 1 d) -1
Câu 2: Trong các biểu thúc sau, biểu thức nào là đơn thức:
a) 2 + x b) 2 – x c) 2x d) 2: x
Câu 3:Bậc của đa thức x5y3 + 6×7 là:
a) 5 b) 6 c) 7 d)8
Câu 4: Bộ ba đoạn thẳng sau đây là 3 cạnh của một tam giác:
a) 2 cm ; 3 cm ; 5 cm b) 4 cm ; 4 cm ; 9 cm
c) 1 cm; 1 cm ; 4 cm d) 5 cm ; 6 cm ; 10 cm
Câu 5: Tam giác ABC vuông ở A có AB = 3 cm; AC = 4 cm thì độ dài cạnh BC là:
a) 25 cm b) 5 cm c) 6 cm d) 36 cm
Câu 6: Tam giác ABC có góc A = 52o, góc B = 48o thì cạnh lớn nhất là:
a) AB b) AC c) BC d) không xác định
Câu 7: Giao điểm hai đường trung tuyến của tam giác:
a) cách đều ba cạnh b) cách đều ba đỉnh c) là trọng tâm d) là trực tâm
Câu 8: Đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác đến trung điểm của cạnh đối diện gọi là đường:
a) trung tuyến b) phân giác c) trung trực d) đường cao

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (3,5)
Cho đa thức A(x) = – 2×2 + 4 x3 + x – 1 + 2x – 4×3
a) Thu gọn A(x).
Tính A(2)
Cho B(x) = 5×2 + 3x + 1. Tính C(x) = A(x) + B (x); D(x) = A(x) – B(x)
Tìm nghiệm của đa thức C(x).
Chứng tỏ D(x) vô nghiệm.
Bài 2: (3,5đ)
Cho tam giác ABC vuông ở A có góc C = 300 ,kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên cạnh HC lấy điểm D sao cho HD = HB.
Chứng minh rằng: AHB = AHD.
Chứng minh rằng: ABD đều.
So sánh AD và AC.
Chứng minh rằng D cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC

PHÒNG GD HÀM THUẬN BẮC KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2006 – 2007.
Trường: ………………………………………………… MÔN: TOÁN
Họ và tên: ………………………………………….. LỚP 7 – Thời gian 90 phút.
Lớp: ……….. (Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ giấy này)
Điểm:

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
ĐỀ 2:

Bài 1: (1 đ)
Kết quả điểm kiểm tra toán (1 tiết) của học sinh tổ 1 được thống

Hỏi và đáp