Đề thi + dáp án mon toán 7 – hkII- 11- 12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi + dáp án mon toán 7 – hkII- 11- 12, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRA II 2010 – 2011
MA TRẬN .
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1. Thống kê

Biết lập bảng tần số, tìm m TBC,
mốt

Số câu
Số điểm
%

2
2

2
2
20%

2. Biểu thức đai số
Nhận biết
Hai đơn thức đồng dang
Biết tìm bậc của đa thức
Biết tính giá trị của biểu thức. Biết cộng trừ đa thức

Số câu
Số điểm
%
1
0,25

1
0,25

2
0,5
2
2,0

6
3
30%

3. Tam giác
Biết các tính chất của tam giác cân
Nắm được đinh lý Pytao,Pytago đảo

C/m được hai tam giác bằng nhau, hai tam giácvuông bằng nhau

Số câu
Số điểm
%
1
0,25

1
0,25

3
2

5
2,5
25%

5. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác ,các đường đồng qui trong tam giác
Biết quan hệ giữa góc và cánh trong tam giác
Nắm được BĐT trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác
Hs biết quan hệ giữa
đường vuông góc và
đương xiên

Số câu
Số điểm
%
1
0,25

1
0,25

2
2

4
2,5
25%

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
3
2
0,75%
3
0,75 đ
7,5%
11
8.5
85%

17
10
100%

Phòng GD – ĐT Thứ …….. ngày …….tháng …… năm 2012
Trường THCS KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2011 – 2012
MÔN : TOÁN . LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

Họ và tên :……………………………………
Số báo danh : ……………
Lớp: …………… Phòng thi :………
Chữ kí giám thị 1
Chữ kí giám thị 2
Mã phách

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Chữ kí giám khảo
Chữ kí giám khảo
Mã phách

ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm )
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và ghi kết quả vào giấy làm bài trong các câu sau:
Câu 1: Giá trị của biểu thức A = 2×2 +1 tại x = -3 là:
A. 10 B. 19 C. 17 D. 15
Câu 2: đơn thức –2x3y3 đồng dạng với đơn thức nào dưới đây:
A. x3y B. –6x2y3 C. –3xy3 D. –2 x3y3
Câu 3: Tích của 2 đơn thức và –3x2y là:
A. B. C. 6x3y4 D.
Câu 4: Cho đa thức P = x7 + 3x5y5 – 6y6 – 3x6y2 + 5×6 bậc P đối với biến:
A. 5 B. 6 C. 7 D. Một kết quả khác
Câu 5: Cho đa thức P(x) = x3 – x nghiệm của đa thức bên là:
A. 0, 1 B. –1, 0 C. 1, -1 D. –1, 0, 1
Câu 6: Với bộ ba đoạn thẳng có số đo sau đây, bộ ba nào không thể là 3 cạnh của một tam giác?
A. 3cm, 4m, 5cm B. 6cm, 9m, 2cm C. 2cm, 4m, 6cm D. 5cm, 8m, 10cm
Câu 7: Cho ABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại trọng tâm G. phát biểu nào sau đây là đúng?
A. GM = GN B. GM = GB C. GN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.