Đề thi + ĐA HKII toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi + ĐA HKII toán 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng gd huyện yên mô
trường thcs yên mỹ
đề thi hết học kỳ II
năm học: 2005 – 2006
Môn thi: toán 7
gian: 45 phút

I . phần trắc nghịêm (4 điểm)
Trong các câu có các lựa trọn A,B,C,D chỉ khoanh tròn vào chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ Đ hoặc S nếu câu khẳng định đúng hoặc sai
a) Mọi số hữu tỉ khác 0 đều là đa thức bậc 1 Đ S
b) Số 0 là đa thức bậc 0 Đ S
Câu 2: Nhóm đơn thức nào dưới đây là nhóm đơn thức đồng dạng:
A. -6 ; 1; -6x ; 1x B. 8x3y2z; -2x2y3z ; -0,4x3y2z
C. -0,5×2 ; – 1)x2 ; D . 2x2y2 ; 2(xy)2 ; -3x2y
Câu 3: Giá trịcủa biểu thức P = x2y – 2xy2 + 1 tại x = 1 ; y = -1 là:
A. B. -1 C.-2 D. 2
Câu 4: Đa thức f(x) = x2 – 2x có các nghiệm là:
A. 0 B. 0 ; 1 C. 0 ; 2 D. 1 ; 2
Câu 5: Chu vi của tam giác cân có 2 cạnh bằng 3cm và 7cm là:
A .13cm B. 10cm C. 17cm D. không tính được

Câu 6 Cho MNP (hình bên) ta có: M

A . NP >MN >MP B . MNMN D . NP

Hỏi và đáp