de thi cuoi nam mon Toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi cuoi nam mon Toan 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT ĐẮK GLONG
ĐỀ THI CUỐI NĂM, NĂM HỌC 2008 – 2009
Môn thi: Toán 9
Thời gian: 120 phút (Không kể phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2.0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất (ví dụ: Câu 1 – A)
Câu 1: Biểu thức có nghĩa khi:
A. B. C. D.
Câu 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số: y = 2x + 1
A. M(1 ; 2) B. N(1 ; 5) C. H(1 ; 3) D. K(1 ; 0)
Câu 3: Cho đồ thị hàm số y = -3×2. Điểm cao nhất của đồ thị hàm số trên là:
A. L(1 ; -3) B. S(3 ; -27 ) C. O(0 ; 0) D. Một điểm khác
Câu 4: Phương trình trùng phương x4 + 5×2 + 4 = 0 có số nghiệm là:
A. 4 nghiệm B. 2 nghiệm C. 1 nghiệm D. Vô nghiệm
Câu 5: Tìm x, y biết ta được
A. x = 3; y = 4 B. x = 4; y = 3
C. cả A và B đều đúng D. cả A và B đều sai
Câu 6: Đáp án nào sau đây sai?
A. Sin 600 = cos 300 ` B. tg450 = cotg450
C. Sin 750 = cos150 D. Không có câu nào đúng
Câu 7: Hai bán kính OA và OB của đường tròn tâm O tạo thành góc ở tâm là 1500. Vậy số đo cung AB nhỏ là:
A. 2100 B. 1500 C. 1050 D. 750
Câu 8: Cho hình trụ có bán kính đáy 4cm, chiều cao 5cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là:
A. 40cm2 B. 20cm2 C. 100cm2 D. 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.