ĐỀ THI CUỐI NĂM MÔN TOÁN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ THI CUỐI NĂM MÔN TOÁN 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐÈ TOÁN 6
I ) TRẮC NGHIỆM : Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu1: Số nghịch đảo của là :
A. B. C. D.
Câu 2: Cho . Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau :
A. B. C. D.
Câu 3: Khi đổi hỗn số ra phân số, ta được
A. B. C. D.
Câu 4: Tổng bằng :
A. B. C. D.
Câu 5: Kết quả của phép tính 4 . là:
A. 9 B. 8 C. 3 D. 2
Câu 6: Kết quả của phép tính 3.(−5).(−8) là:
A. −120 B. −39 C. 16 D. 120
Câu7: Quy đồng mẫu số của ba phân số với mẫu số chung 18 ta đba phân số là
A. B. C. D.
Câu8: Rút gọn biểu thức đến phân số tối giản thì đợc phân số .
A. B. C. D.
Câu9: Tích bằng
A. B. C. D.
Câu10: Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900 B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800.
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900 D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800.
Câu11: Cho hai góc kề bù xOy và yOy’, trong đó góc xOy =1100; Oz là tia phân giác của góc yOy’ (Hình vẽ). Số đo góc yOz bằng
A. 550 B. 450 C. 400 D. 350.

Câu 12: Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại sẽ là:
A. 650 B. 550 C. 1450 D. 1650.
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính:
a) b) c) d)
Bài 2: (1,5đ) Tìm x biết
a) b) c)
Bài 3: (1đ)
Một quyển sách dày 200 trang, bạn Lan đọc trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc được 25% quyển sách. Ngày thứ hai đọc được số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc hết số trang còn lại. Hỏi mỗi ngày các bạn Lan đọc được bao nhiêu trang sách?
Bài 4: (2đ)
Vẽ hai góc kề bù xÔy và yÔz biết xÔy = 1200
a) Tính số đo góc yOz?
b) Cho Om là tia phân giác của yÔz. Tính số đo xÔm
Bài 5: (1đ)
Chứng tỏ rằng:
a/
đáp án và biểu điểm toán6
I. TRẮC NGHIỆM(3đ) mỗi câu đúng được 0.25đ:
câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
C
A
B
C
A
D
B
A
D
D
C
D

II. Phần tự luận (7.0 điểm)
Nội dung
điểm

1. Bài 1: (2.0 đ)

a)-26/19

b) 61/60

c)-3/4

d) 50

0.5

0.5

0.5

0,5

Bài 2: (1.5 đ)

a) x = 21/10

b) x = 3

c) x= -1/5 ; x= – 4/5

Bài 3 (1đ)

Ngày thứ nhất đọc được : 25% . 200 = 50 trang

Ngày thứ hai đọc được: (200-50).3/5 = 90 trang

Ngày thứ ba đọc được : 60 trang

0.5

0.5

0.5

Bài 4 (2đ)
a) góc yOz = 60
b) Góc yOm = 150

Bài 5 (0,5đ)
a)1 – 1/100< 1
b)

1
1

Hỏi và đáp