Đề thi chuyên đề tháng 10 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường Nguyễn Thái Học – Vĩnh Phúc

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 11 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi chuyên đề tháng 10 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường Nguyễn Thái Học – Vĩnh Phúc, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi chuyên đề tháng 10 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường Nguyễn Thái Học – Vĩnh Phúc gồm 8 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Tìm khẳng định sai: Phép đồng dạng tỉ số k
A. Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính kR
B. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy
C. Biến đường thẳng thành đường thẳng thì hai đường thẳng đó song song hoặc trùng nhau
D. Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Đồ thị của hàm số y = sin2x nhận điểm O làm tâm đối xứng
B. Đồ thị của hàm số y = cosx nhận trục Oy làm trục đối xứng
C. Đồ thị của hàm số y = tan3x nhận điểm O làm tm đối xứng
D. Đồ thị của hàm số y = cotx nhận trục Oy làm trục đối xứng
+ Cho điểm M trong mặt phẳng. Tìm khẳng định sai
A. vtMM’ = vta thì phép đặt tương ứng điểm M với điểm M’ là phép biến hình
B. Nếu a > 0, MM’ = a thì phép đặt tương ứng điểm M với điểm M’ là phép biến hình
C. M’ là hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng d, phép đặt tương ứng điểm M với điểm M’ là phép biến hình
D. M’ đối xứng M qua điểm I thi phép đặt tương ứng điểm M với điểm M’ là phép biến hình

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp