De Thi Chuong III HH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về De Thi Chuong III HH 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP ÔN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

Bài 1:
Trên đường tròn đừơng kính AB lấy điểm M ( khác A và B ). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng MA2 = MB.MC.
Bài 2 :
Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngòai đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB.Chứng minh rằng MT2 = MA.MB.
Bài 3 :
Qua điểm A nằm ngòai đường tròn (O), vẽ hai cát tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và Cm cắt nhau tại một điểm S nằm trong đường tròn . Chứng minh rằng cácgóc  + BSM= 2.CMN
Bài 4 :
Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và tia phân giác góc A cắt đường tròn tại M . Vẽ đường cao AH.
Chứng minh rằng : a) OM qua trung điểm của dây BC
b) Am là tia phân giác của góc OAH
Bài 5 :
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia AC lấy M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S, Chứng minh rằng :
ABCD là tứ giác nội tiếp được
Góc ABD = góc ACD
CA là tia phân giác của góc SCB
Bài 6 :
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.