Đề thi chung giữa kỳ 1 môn Giải tích 12 trường THPT Đa Phúc – Hà Nội

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi chung giữa kỳ 1 môn Giải tích 12 trường THPT Đa Phúc – Hà Nội, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi chung giữa kỳ 1 môn Giải tích 12 trường THPT Đa Phúc – Hà Nội gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đây là kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12: ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Trích dẫn đề thi:
+ Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số y = x^4 – 2x^2 – 3. Các giá trị thực của tham số m để phương trình |x^4 – 2x^2 – 3| = 3m có 6 nghiệm phân biệt là:
A. 3 < m < 4
B. 1 < m < 4/3
C. 0 < m < 4
D. m ∈ ∅
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Các giá trị thực của tham số m đồ thị hàm số y = x^3 – 3x^2 – 9x + m cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng là:
A. m = 11
B. m = −11
C. m > 11
D. m > −11
+ Cho hàm số y = x^3 – 3x + 2 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung là:
A. y = -3x + 2
B. y = 0 và y = 9x + 18
C. y = -3x + 6
D. y = -3x – 2

Hỏi và đáp